ประกาศ เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว ถนนพหลโยธิน บางพื้นที่

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 900 มิลลิเมตร เพื่อซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว บริเวณซอยพหลโยธิน 4 ถนนพหลโยธิน ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 21.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนพหลโยธิน ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่ซอยพหลโยธิน 2 ถึงคลองสามเสน         

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2566

การประปานครหลวง