คลายข้อสงสัย “ขาย โอน หรือแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ในที่ดิน” ให้กับบุคคลอื่น

Featured Video Play Icon

คลายข้อสงสัย “ระหว่างเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินฯ จะขาย โอน หรือแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ให้กับบุคคลอื่นได้หรือไม่”