ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 16 ดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืช

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายสาโรจน์ หนูฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 16 มอบหมายให้ นายสรวิศ ศรียะพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ร่วมกับ โครงการชลประทานสงขลา

นำเครื่องจักรกล ลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ณ บริเวณคูระบายน้ำเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำต่อไป