ผส.ชป.15 ร่วมประชุมรับฟังปัญหาและความคิดเห็น แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ตำบลสวนหลวง

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 พร้อมด้วย นายถิรยุต ศรีสุเทพ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมรับฟังปัญหากับชาวบ้าน ในพื้นที่ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ซึ่งได้รับความเดือดร้อนประสบกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและยาวนานเป็นประจำทุกปี เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ป่าพรุ ทำให้ชาวบ้านประสบกับปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ ช่วงฤดูฝนจะประสบปัญหาน้ำท่วม ฤดูแล้งจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร

จึงขอความอนุเคราะห์ให้กรมชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่ 15 เข้าตรวจสอบสภาพพื้นที่และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านเข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนบ้านบางไทร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช