กิจกรรมปลูกป่า ๔ ภาค “ป่าพระราชา ธรรมะปกปัก ประชารักษา”ครั้งที่ ๑ เพื่อเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐

วันที่ 21 พ.ค.2561 เวลา 14:00 น. ณ สโมสรทหารบก “มูลนิธิรักษ์ป่า พะยูงไทย พยุงธรรม เพื่อแผ่นดิน ร่วมกับ กระกรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดแถลงข่าว “โครงการปลูกป่า ๔ ภาค”  ป่าพระราชา ธรรมะปกปัก ประชารักษา”ครั้งที่ ๑ เพื่อน้อมเกล้าถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูรฯ (รัชกาลที่ ๑๐) โดยมี พลอากาศโทไพโรจน์ พุกลินดา ประธานกิตติมศักดิ์โครงการปลูกป่า ๔ ภาค ให้เกียรติเป็นประธานพิธี พร้อมด้วย นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ,นายดุลทัศน์ ยิ่งเจริญ รองประธานมูลนิธิฯ,คุณสุภัตรา ยิ่งเจริญ เลขาธิการ มูลนิธิฯ ในฐานะประธานโครงการดำเนินโครงการปลูกป่า ๔ ภาค ,พลเอกอาชวินทร์ เศวตเศรณี ประธานมูลนิธิเมืองไทยสีเขียว.นายพงศ์รันทร์ ซุ้นสุวรรณศรี ประธานกรรมการ มูลนิธิประเทศสีเขียว,นายบำรุง แสงพันธุ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญพิเศษ , พระครูพนมศีลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเขาโต๊ะรวมทั้ง ตัวแทนยุวทูตน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆและชมรมบิ๊กไบค์ imm ortals thailand ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศงานโดยรวม เป็นเรื่องของสถานการณ์ป่าไม้เข้าขั้นวิกฤติ จึงต้องปลุกคนไทยลุกขึ้นมาร่วมรักษาและเสริมสร้างมรดก ป่าไม้อันล้ำค่าให้ทั้งลูกหลาน ประกาศเริ่มปลูกป่า ครั้งที่ 1 วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2561 นี้ เป็นการปลูกต้นกล้าพะยูงบริเวณเขาโต๊ะ จังหวัดสุรินทร์ 200 ไร่ 4 หมื่นต้น

คุณสุภัตรา กล่าวว่า “ประเทศไทยในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมากโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ผลจากแนวทางการพัฒนาประเทศ แนวนโยบายภาครัฐยุคต่างๆที่ผ่านมา และหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องทำให้ทรัพยากรอันทรงคุณค่านี้ เสื่อมสภาพจนน่าเสียดาย ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หาวิธีแก้ปัญหาโดยตลอด แต่สภาพปัญหาไม่มีทีท่าจะจงสิ้นสภาพดังกล่าว ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติขาดสมดุลย์ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรโดยรวมทั้งประเทศ อาทิ ปัญหาอุทกภัย ความแห้งแล้ง หมอกควัน ไฟป่า ห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาติ ตลอดจนปัญหาทางเศรษฐกิจสภาพปัญหา และผลกระทบต่างๆนับวันจะรุนแรงขึ้น”

มูลนิธิรักษ์ป่า พะยูงไทย พยุงธรรม เพื่อแผ่นดิน ได้จัดตั้งขึ้น โดย พลเอกหญิง ดร.ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ ประธานมูลนิธิฯ (อดีตราชองครักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง คุณข้าหลวงผู้ใหญ่ในพระบรมวงศานุวงศ์ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องให้คนไทยได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว โดยได้มอบหมายให้คุณสุภัตรา ยิ่งเจริญ ในฐานะเลขาธิการ มูลนิธิฯ เป็นประธานโครงการดำเนิน”โครงการปลูกป่า ๔ ภาค” เพื่อรณรงค์ให้ภาคประชาชนร่วมกับภาครัฐมาช่วยกัน ปกปักรักษา ทรัพยากรป่าไม้อันมีค่า ให้อยู่คู่ประเทศชาติเราไว้

โครงการ “ปลูกป่า ๔ ภาค” ในครั้งนี้ เริ่มปลูกป่าครั้งที่ 1 ณ บริเวณพื้นที่ป่าเขาโต๊ะ ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้ชื่อกิจกรรมครั้งนี้ว่า “ป่าพระราชา  ธรรมะปกปัก  ประชารักษา”  ผืนป่าดังกล่าวถูกทางราชการกำหนดให้เป็นป่าเสื่อมโทรม แต่ก็ยังมีไม้พะยูงอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาถูกลักลอบตัดตลอดเวลา พระสงฆ์ในวัดเป็นกำลังสำคัญในการสอดส่องดูแลแต่ไม่อาจต้านทานกลุ่มผลประโยชน์ วัตถุประสงค์ของโครงการไม่เพียงจัดการปลูกป่าแต่ยังเป็นการจัดกิจกรรม เพื่อแสดงถึงพลังความร่วมมือ ของทุกภาคส่วนช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ของเราตลอดไป

ซึ่งภายในงาน ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2561 จังหวัดสุรินทร์ จะมีการจัดขบวนแห่ต้นกล้าประธานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ จากอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง มายังวัดป่าเขาโต๊ะ ขบวนการแสดงทางวัฒนธรรม การเจริญชัยมงคลคาถาจากพระสงฆ์ 1,500 รูป ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปลูกป่าบนพื้นที่ 200 ไร่ในครั้งนี้!!