รัฐบาลจีนประกาศอย่างเป็นทางการอนุญาตให้มีการขายแพคเกจทัวร์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางแบบกรุ๊ปทัวร์ ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 1 ของรายชื่อประเทศทั้งหมด

รัฐบาลจีนประกาศอย่างเป็นทางการอนุญาตให้มีการขายแพคเกจทัวร์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางแบบกรุ๊ปทัวร์ โดยเริ่มเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 6 กพ 66 เป็นต้นไป โดยอนุญาตให้กับ 20 ประเทศซึ่งประเทศไทยอยู่ในอันดับ 1 ของรายชื่อประเทศทั้งหมด