อีสท์ วอเตอร์ คาดปี 2561 สดใส พร้อมรับอีอีซีเติบโต มุ่งเป้าธุรกิจน้ำครบวงจร

            อีสท์ วอเตอร์ ชูธงธุรกิจน้ำครบวงจร ปี 2561 พุ่งเป้านิคมอุตสาหกรรมทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะอีอีซีเน้นรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นอีก 10 ปี เตรียมส่ง Smart Water เพื่อบริหารจัดการน้ำแบบเบ็ดเสร็จ สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในระยะยาว คาดการเติบโตไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6

จิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด  (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ เปิดเผยว่าปี 2561 อีสท์ วอเตอร์พร้อมให้บริการน้ำแบบครบวงจร เพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมตามนโยบายโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  ที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ  ซึ่งคาดว่าภายในปี 2570 จะมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นถึง 800 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของอีสท์ วอเตอร์จะเป็นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลด้านบวกต่อการเติบโตของธุรกิจหลัก จะมีแนวโน้มตามภาวะเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการใช้น้ำดิบในอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า โรงเหล็ก นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นใหม่และการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมจะช่วยให้ธุรกิจน้ำดิบเติบโตไปด้วย

ส่วนโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  น่าจะเข้ามามีบทบาทต่อทั้งธุรกิจน้ำดิบและน้ำประปาของบริษัทฯ ในอีก 1-2 ปี ข้างหน้าตามนโยบายรัฐบาล  ซึ่ง อีสท์ วอเตอร์ได้วางแผนและดำเนินการพัฒนาระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำดังกล่าวเอาไว้แล้ว

สำหรับในปีนี้ อีสท์ วอเตอร์ จะเริ่มให้บริการน้ำแบบครบวงจรเพื่อขยายการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยมองหาโครงการลงทุนใหม่ๆ ในประเทศและอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการให้บริษัทฯ เข้าไปช่วยวางระบบน้ำให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุด   ล่าสุดเตรียมจับมือกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT  เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำแบบครบวงจรภายในพื้นที่อุทยานนวัตกรรมดิจิทัล หรือ Digital Park Thailand สนับสนุนข้อมูลและแนวทางในการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำดิบ  การให้คำแนะนำในการวางระบบน้ำอุตสาหกรรม  ระบบบำบัดน้ำเสีย  และน้ำรีไซเคิล  ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด  การรุกธุรกิจใหม่นี้จะเป็นปัจจัยทำให้การเติบโตรายได้เพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา

นอกจากนี้อีสท์ วอเตอร์  ยังได้พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย Smart Water  เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ  สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้น้ำ  คุณภาพ  แรงดัน  และการรั่วซึมในระบบได้แบบ real-time  รวมถึงการชำระค่าน้ำ  โดยทั้งหมดนี้สามารถดำเนินการได้ผ่าน Application  หรือเว็บเพจ  ทำให้เพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำ  ลดปริมาณน้ำสูญเสียและต้นทุนในการดูแลรักษา พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นในระบบ  ด้วยการควบคุมทั้งระบบจาก Control Center เพียงจุดเดียว เพื่อรองรับธุรกิจบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร และการขยายพื้นที่ให้บริการของอีสท์ วอเตอร์ในอนาคตอีกด้วย