นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีวัฒนธรรมชุมชนไท-ยวน ชุมชนคุณธรรมฯ กาดวิถีชุมชนคูบัว และผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายพีรพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีวัฒนธรรมชุมชนไท-ยวน ชุมชนคุณธรรมฯ กาดวิถีชุมชนคูบัว ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT ของกระทรวงวัฒนธรรม และโบราณสถานวัดโขลงสุวรรณคีรี (โบราณสถานหมายเลข 18) พุทธมหาสถานกลางเมืองราชบุรีในยุคประวัติศาสตร์สมัยทวารวดี

โดยมีกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลคูบัว กลุ่มอาสาสมัครแรงงาน และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ วัดโขลงสุวรรณคีรี ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี