บริษัท คชเชอร์ โกลบอล ฟู้ด จำกัด มอบนม “ East Field ” พร้อมขนม ให้แก่โรงเรียน ส่งมอบความสุขเนื่องในวันเด็กประจำปี 2023

บริษัท คชเชอร์ โกลบอล ฟู้ด จำกัด ผู้ผลิตและจัดหน่ายนมยูเอชทีแบรนด์ “ East Field ” นำโดย คุณกมลรัตน์ แพเพชรทอง พร้อมด้วย คุณธงชัย เต็งมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท คชเชอร์ โกลบอล ฟู้ด จำกัด พร้อมทีมผู้บริหาร พนักงานฯ เดินทางไปมอบนม “ East Field ” พร้อมขนมเวเฟอร์ที่ทางบริษัทฯนำเข้าอย่างเป็นทางการ White Castle เพื่อส่งมอบความสุขเนื่องในวันเด็กประจำปี 2023 ครั้งนี้มอบให้แก่โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่าแดง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบล หน้าไม้ จ.ปทุมธานี เมื่อเร็วๆ นี้