กปน. ร่วมบริจาคโลหิต โครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ”

คณะผู้บริหาร พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน การประปานครหลวง (กปน.) ร่วมบริจาคโลหิตผ่านศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภายใต้โครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ” ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิตทั่วประเทศ ประจำปี 2561 ณ สำนักงานใหญ่ กปน. ถนนประชาชื่น โดยมียอดผู้บริจาคทั้งสิ้น 143 คน ได้โลหิตจำนวน 64,350 ซีซี.