รฟม.กำชับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู คุมเข้มมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมลดฝุ่นละออง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กำชับผู้รับจ้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ปฎิตามมาตรการด้านฝุ่นละอองตามที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA อย่างเคร่งครัด เช่น การล้างทำความสะอาดถนนสาธารณะตามแนวเส้นทางโครงการฯ ทุกวันเป็นประจำ การทำความสะอาดล้อรถก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง การตรวจสอบสภาพเครื่องจักร/รถบรรทุก การปิดคลุมกองดิน กองทราย และเศษวัสดุก่อสร้างต่างๆ เป็นต้น

รวมทั้งเน้นย้ำให้ผู้รับจ้าง ตรวจดูแลเกี่ยวกับการทำกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่น โดยต้องมีการดูแลเข้มงวดเพื่อให้เกิดฝุ่นน้อยที่สุด เช่น ต้องติดตั้งพัดลมดูดอากาศ และดูดฝุ่นละอองลงในถังน้ำดักฝุ่น เป็นต้น

โครงการฯ ได้ดำเนินงานตามมาตรการด้านฝุ่นละออง ตามข้อกำชับของ รฟม. อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการติดตั้งเครื่องฉีดพ่นละอองน้ำแรงดันสูงตามแนวเส้นทางพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น เช่น ครื่องฉีดพ่นละอองน้ำแรงดันสูงตามแนวเส้นทางพื้นที่ก่อสร้างบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น ทั้งหมด 4 จุด ประกอบด้วย PK12 สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ช่วง GL.1-2 ชั้น Ground ตามแนว Barrier PK16 สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ สถานีช่วง สะพานลอย EL16-P02 L PK01สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี และ PK08 สถานีแจ้งวัฒนะปากเกร็ด-28 ช่วงใต้สถานี

ทั้งนี้ สามารถติดตามสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-pinkline.com และ Line : @MRTPinkLine และ FB :โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044