รฟม. ให้การต้อนรับคณะดูงานจากกรมการขนส่งทางราง

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมการขนส่งทางราง และนายสรพงษ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทางราง เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการเดินรถของโครงการรถไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และโครงการรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการแล้ว” จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. โดยมีนายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ปฏิบัติการ) และคณะผู้บริหาร รฟม. ให้การต้อนรับและร่วมบรรยาย ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 รฟม. จากนั้นทางคณะดูงานได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยาย ในหัวข้อมาตรฐานด้านการซ่อมบำรุง การเดินรถ ระบบรถไฟฟ้าและอาณัติสัญญาณ ณ ศูนย์ควบคุมปฏิบัติการและโรงซ่อมบำรุงหลักของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ถนนพระราม 9 กทม.