ออป.“ร่วมยินดี” กทท. ครบรอบ 67 ปี

นางรัตนราศรี กระจายศรี หัวหน้าส่วนส่งเสริมเผยแพร่ ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางอัฌนา พรหมประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือ แห่งประเทศไทย สายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการท่าเรือ  แห่งประเทศไทย ครบรอบ 67 ปี  พร้อมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลเชียงแสน จ.เชียงราย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินช้าง จ.ระนอง ณ สโมสรการท่าเรือฯ คลองเตย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา