อธิบดี​กรม​สุขภาพจิต​ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต จิตเวชฉุกเฉิน และยาเสพติด

วันที่ 24 พฤศจิกายน​ 2565​​ เวลา​9.30​ น. ที่​ โรงแรม​ไมด้า​ แกรนด์​ ทวารวดี​ นครปฐม​ แพทย์หญิงอัมพร​ เบญจพล​พิทักษ์​ อธิบดี​กรม​สุขภาพจิต​ ให้เกียรติ​เป็น​ประธาน​ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต จิตเวชฉุกเฉิน และยาเสพติด​ เพื่อป้องกัน​ปัญหา​การใช้ความรุนแรง​ (SMI- V Care)​

แพ​ทย์หญิง​อัมพร​ ​ กล่าวว่า สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต จิตเวชฉุกเฉิน และยาเสพติด จัดขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2562, จัดทำแผนและแนวทางการจัดระบบบริการจิตเวชฉุกเฉินในสถานบริการทุกระดับ พร้อมเปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด และกลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด ในโรงพยาบาลชุมชน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565​

ทั้งนี้​มีผู้เข้าร่วมประชุม​ประกอบด้วย​ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลจิตเวช และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานกว่า 380 คน