พัฒนาแรงงานนนท์ เพิ่มทักษะ พร้อมทดสอบ ช่างเชื่อม HDPE

นายสงกรานต์ เพิ่มฤาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เผยว่า ระหว่างวันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ได้จัดอบรม พร้อมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาเชื่อมท่อพอลิเอทีลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) ระดับ 1 แก่พนักงาน บริษัท วีบีเวลดิ้ง เทคโนโลยี่ จำกัด จำนวน 29 คน เพื่อ เพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ และเพิ่มโอกาสในการได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้นตามประกาศอัตราค่างจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9) ซึ่งระบุ ให้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเชื่อมท่อพอลิเอทีลีนความหนาแน่นสูง ระดับ 1 (HDPE) ได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่า 510บาท /วัน