สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา “กศน. เพชรบูรณ์เกมส์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖”

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา 10.๐๐ น. นายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวนัทธมน สกุลณมรรคา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารผู้อำนวยการ กศน. อำเภอ และตัวแทนบุคลากรในสังกัดทั้ง 11 อำเภอ จำนวน 33 คน เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา “กศน. เพชรบูรณ์ เกมส์ ๒๕๖๖”

ตามที่สำนักงาน กศน. ได้มีกำหนดจัดการแข่งขันกีฬา “กศน. เกมส์ ๒๕๖๖” ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ณ สนามกีฬาธรรมศาสตร์ รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และสถาบัน กศน. ภาคเหนือ ได้มีกำหนดจัดการแข่งขันกีฬา “กศน. ภาคเหนือ เกมส์ ๒๕๖๖” ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง (หนองกระทิง) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง นั้น

ทางสำนักงานกศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2565 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาและทีมนักกีฬาของแต่ละประเภทเพื่อหาตัวแทนไปแข่งขันในระดับกลุ่มศูนย์จังหวัด ระดับภาคเหนือ และระดับประเทศในลำดับต่อไป ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบูรณ์