ททท.แถลงทิศทางการดำเนินงานแผนการส่งเสริมตลาดภูมิภาคภาคใต้ และทิศทางตลาดในประเทศ ปี2566

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลงทิศทางการดำเนินงานแผนการส่งเสริมตลาดภูมิภาคภาคใต้ และมอบนโยบายและทิศทางตลาดในประเทศ ปี2566 ผ่านช่องทาง zoom meetings ให้กับผู้เข้าร่วมรับฟังทางระบบออนไลน์ และทางไลฟ์สดผ่านทางเพจ เที่ยวใต้byทททและ ททท.สำนักงานภาคใต้ ทั้ง 11 สำนักงาน ณ ห้องประชุมชั้น 10 ททท. สำนักงานใหญ่

โดยมี นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคใต้ กล่างถึง ทิศทางการดำเนินงานด้านตลาดภูมิภาคภาคใต้ ปี 2566 นางปทิตตา ตันติเวชกุล รองผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ กล่าวถึงแผนการดำเนินงานในภูมิภาคภาคใต้ ร่วมกับพันธมิตร นายทวีเดช ทองอ่อน ผู้อำนวยการกองตลาดภาคใต้ กล่าวถึงทิศทางการดำเนินงานของกองตลาดภาคใต้ และ ผอ.สำนักงานใน ภภต. ทั้ง 11 สนง. ได้นำเสนอแผนการตลาดและรูปแบบการท่องเที่ยวแบบ 14สไตล์เที่ยวใต้ได้ทั้ง 365 วัน ในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการท่องเที่ยว ผ่านการดำเนินการจัดกิจกรรมด้านการตลาด ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ โดยมีผู้รับชมผ่านทางระบบ zoom meetings จำนวนกว่า 200 ท่าน และได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมผ่านทางไลฟ์สดเป็นจำนวนมาก

ท่านสามารถชม การแถลงแนวทางขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวภาคใต้ ปี 2566 ย้อนหลังคลิกๆ ดูได้ที่นี่

https://fb.watch/gYxeN2udu1/?mibextid=qC1gEa

#หรอยแรงแหล่งใต้
#เที่ยวใต้แบบหรอยๆ
#365วันเที่ยวใต้14สไตล์หม้ายใครเหมือน