โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีว่าที่ร้อยตรีประจวบ เจนขัย ผู้อำนวยการกศน.อำเภอหล่มสัก กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้

1.เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่านปละกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้นักศึกษา กศน.และประชาชนทั้วไปในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

2.เพื่อพัฒนาบุคลากรบรรณารักษ์ ในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านการให้บริการส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมการเรียนรู้ ให้กับนักศึกษา และประชาชน

โดยมีบรรณารักษ์ในสังกัดทั้ง 11 อำเภอ จำนวน 14 คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพิสัณห์ปิ่นมาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์