กสร.จับมือ BTS ขับเคลื่อน Safety Thailand

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับ BTS ขับเคลื่อน Safety Thailand สร้างจิตสำนึกด้าน ความปลอดภัยให้พนักงาน ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ พร้อมจัดกิจกรรมติดป้ายโปสเตอร์รณรงค์ลดอุบัติเหตุในการทำงานในสถานีรถไฟฟ้า BTS 43 สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุง

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมขับเคลื่อน Safety Thailand สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้พนักงาน
ณ สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ว่า กสร. ได้ร่วมกับ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ในการลดอุบัติเหตุในการทำงานและรณรงค์เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ตามนโยบาย Safety Thailand ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างสรรค์ให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน

ทั้งนี้ที่ผ่านมา BTS ได้มีการดำเนินการในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานอยู่แล้ว และจากข้อมูล บริษัทฯ มีอัตราการประสบอันตรายของพนักงานไม่มากและส่วนใหญ่ไม่ใช่กรณีร้ายแรง อย่างไรก็ตามปัจจุบันทาง BTS ได้มีการขยายการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้นทั้งในส่วนของการให้บริการและการซ่อมบำรุง อีกทั้ง มีบุคลากรเพิ่มขึ้น จึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นการเริ่มต้นความร่วมมือระหว่างกสร. และ BTS โดยการปิดป้ายโปสเตอร์ Safety Thailand ร่วมขับเคลื่อนลดอุบัติเหตุในการทำงานในสถานีรถไฟฟ้า BTS ทั้ง 43 สถานี และในส่วนของการซ่อมบำรุง เพื่อกระตุ้นเตือนให้พนักงาน ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานเป็นลำดับแรก และจะดำเนินการสร้างการรับรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้แก่พนักงานต่อไปอย่างต่อเนื่อง

นายวิวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือด้านความปลอดภัยในการทำงานระหว่างกสร. และ BTS ในครั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนมาตรการในการลดจำนวนอุบัติเหตุจากการทำงานจนเป็นเหตุให้หยุดงานเกิน 3 วัน ให้เป็นศูนย์ ตลอดจนร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในปีถัดไป เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน BTS ต่อไป

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –