[ข่าวปลอม] สารบอแรกซ์ใช้รักษาโรคมะเร็งได้

จากที่มีคำแนะนำในเรื่องข้างต้น ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่ายังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันแน่ชัดว่าสารบอแรกซ์สามารถรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ได้ นอกจากนี้ไม่พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำสารบอแรกซ์ไปใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง

อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3t5jTd3

AFNC Thailand
6 พ.ย. 65