กรมทางหลวงชนบท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน จ.กาฬสินธุ์ อย่างต่อเนื่อง จัดเจ้าหน้าที่วางกล่องบรรจุหินบริเวณสายทาง กส.4073 (พนังกั้นแม่น้ำชี) บรรเทาความรุนแรงของกระแสน้ำ

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์) แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง บริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย กส.4073 (พนังกั้นแม่น้ำชี) แยก ทล. 2367 บ้านสีถาน อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ (ช่วง กม.ที่ 6+600) หลังถนนถูกกระแสน้ำกัดเซาะได้รับความเสียหาย โดยได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่วางกล่องบรรจุหิน (Gabion box) บรรเทาความรุนแรงของกระแสน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายเตือนและปิดการจราจรบริเวณสายทาง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

โดย ทช. ได้ติดตามสายทางที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด โดยมีนายสนิท รัตนศฤงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 พร้อมด้วยนายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือและเร่งซ่อมแซมสายทางที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว ทั้งนี้ หากพบเหตุอุทกภัยบริเวณสายทาง สามารถแจ้งเหตุได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146