กศน.นราธิวาส กำชับ สถานศึกษาในพื้นที่เข้มมาตรการความปลอดภัยต้อนรับเปิดเทอมและเดือนรอมฎอน

กศน. นราธิวาส ประชุมครูอาสาฯ ในสังกัด เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในพื้นที่ ต้อนรับเปิดเทอมและเดือนรอมฎอน พร้อมร่วมมือหน่วยทหารเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 15 พ.ค.61 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายในการทำงานและเตรียมความพร้อมของห้วงเดือนรอมฎอน หรือการถือศีลอดของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในห้วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561 แก่ครูอาสาฯ ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะจำนวน 60 คน ในสังกัดสำนักงานกศน. จังหวัดนราธิวาสโดยผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาสได้กล่าวว่า พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงของการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2561 ในการลงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แต่ละอำเภอ โดยขอความช่วยเหลือจากหน่วยเฉพาะกิจของทหารที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ และมอบหมายให้ครูอาสาฯ ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ในการลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่แต่ละครั้งจะต้องปฏิบัติงานเป็นคู่ โดยต้องมีคู่บัดดี้ในการทำงานทุกครั้งและมอบหมายให้ดูแลตนเองและสถาบันศึกษาปอเนาะที่ตนเองรับผิดชอบ หากไม่สามารถปฏิบัติงานภารกิจของตนเองได้ เนื่องจากความไม่ปลอดภัยจากสถานสถานการณ์ ขอให้รีบแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง

นายณัฐพงษ์ฯ ยังกล่าวอีกว่า ขอให้ครูอาสาฯ ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ร่วมกับนักศึกษาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมีการพัฒนามัสยิด ก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอน เดือนถือศีลอด เพื่อเตรียมสถานที่ทำพิธีกรรมทางศาสนาให้สะอาดและพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะของแต่ละอำเภอให้สะอาด ทำความสะอาดมัสยิด ห้องน้ำสถานที่ละหมาด ให้สวยงามถูกสุขลักษณะแก่ผู้มาใช้บริการในพื้นที่ และพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะของแต่ละอำเภอให้สะอาดทั้งภูมิทัศน์ภายในและภายนอก เพื่อเหมาะแก่ผู้รับบริการของนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ นายณัฐพงษ์ฯ ยังได้มอบอินทผาลัม และน้ำตาลทรายให้กับครูอาสาฯ ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ (บาบอ) ของแต่ละสถาบันศึกษาปอเนาะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เดือนรอมฎอน เดือนแห่งการถือศีลอดของศาสนาอิสลาม ในนามของผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสอีกด้วย