กรมทางหลวงชนบท เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ระดมกำลังเจ้าหน้าที่วางกล่องบรรจุหิน เพื่อชะลอความแรงของกระแสน้ำบริเวณสายทาง กส.4073

กรมทางหลวงชนบท เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ระดมกำลังเจ้าหน้าที่วางกล่องบรรจุหิน เพื่อชะลอความแรงของกระแสน้ำบริเวณสายทาง กส.4073 (พนังกั้นแม่น้ำชี) จ.กาฬสินธุ์ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์) แขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมสายทางที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย บริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย กส.4073 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2367 บ้านสีถาน อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ (ช่วง กม.ที่ 6+600)

เนื่องจากสายทางดังกล่าวเป็นพนังกั้นแม่น้ำชี ถูกกระแสน้ำกัดเซาะเส้นทางขาดสัญจรผ่านไม่ได้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยเจ้าหน้าที่ได้นำแท่งปูนปักลงบริเวณที่ถูกกระแสน้ำเซาะ และวางกล่องบรรจุหิน (Gabion box) กั้นชะลอกระแสน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ทช.ได้นำเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ เข้าแก้ไขซ่อมแซมเส้นทางอย่างเต็มกำลัง พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือน ปิดเส้นทางจราจร เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ โดยจะเฝ้าระวังจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ หากพบอุบัติเหตุบริเวณสายทาง สามารถแจ้งเหตุได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146