กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม นำเรือ รถ พร้อมเจ้าหน้าที่ เร่งช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากพายุ “โนรู” อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 17

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีความเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจากพายุโนรูในหลายพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันได้ลดระดับเป็นพายุดีเปรสชัน พัดเข้าประเทศไทยตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 กระทรวงคมนาคม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ ได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่า ดำเนินการเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 กรมเจ้าท่าบูรณาการร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยตั้งศูนย์อำนวยการ 9 จุด เจ้าหน้าที่ 79 นาย เรือ 18 ลำ รถ 21 คัน ถุงยังชีพ 150 ชุด น้ำดื่ม 1,644 ขวด ดังนี้

– สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยช่วยประชาชนขนย้ายของขึ้นที่สูง เนื่องจากปริมาณน้ำสูงขึ้นพื้นที่ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
– สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 นำเรือรับส่ง จัดส่งอาหารและน้ำดื่มผู้ประสบอุทกภัยน้ำพื้นที่ ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์, บ้านโนนสวรรค์ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
– สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 นำเรือขนย้ายทรัพย์สินประชาชน และบริการรับส่ง ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี และบริเวณตลาดสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี และนำเครื่องจักรซ่อมผนังกั้นน้ำ ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
-สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 รับส่งผู้ประสบอุทกภัย จัดส่งอาหาร น้ำดื่มพื้นที่บ้านท่านางเลื่อน อ.ชนบท จ.ขอนแก่น, บ้านปลาปัด อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
– สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 รับส่งผู้ประสบภัยพร้อมสัมภาระสิ่งของระหว่างหน้าโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และลานจอดรถห้างเซ็นทรัล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย และจัดชุดเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย เตรียมพร้อมกำลังคน ยานพาหนะ บูรณาการร่วมกับจังหวัดในการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีที่ได้รับ แจ้งเหตุ และจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ พยากรณ์อากาศ รับข่าวสาร และสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง