PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังน้ำลด

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายดุสิต วิยาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นายถิรพงศ์ กษิรวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่ ตรวจสอบให้คำแนะนำด้านระบบไฟฟ้า สถานศึกษาและศาสนสถานที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และโรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/ ข่าว : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่