กรมชลประทานชี้แจงการบริหารจัดการน้ำ เร่งระบายน้ำ ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีมีการนำเสนอข่าว “อีสานอ่วมน้ำเต็มเขื่อน ชลประทานยกบานประตูเร่งระบายน้ำ โขงน้ำมากเป็นปัญหามีช่องทางเดียวส่งน้ำพร่องออก ลุ้นอีก 10 วัน น้ำเหนือถึงกทม.” นั้น

ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีนี้ว่า สถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนที่พายุ “โนรู” จะพัดเข้าสู่ประเทศไทย ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมกำลังแรง ส่งผลให้มีฝนตกชุกและตกหนักในหลายพื้นที่ กรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำตามแนวทาง 13 มาตรการฤดูฝนของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กรมชลประทานได้เร่งพร่องน้ำ เพื่อรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าอ่างฯ ในช่วงพายุ “โนรู” เคลื่อนเข้าไทย ส่วนปริมาณน้ำในลำน้ำต่างๆ ที่มีปริมาณสูงในบางช่วง อาจส่งผลกระทบในพื้นที่ลุ่มต่ำได้นั้น กรมชลประทานได้สนับสนุนบุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือ เข้าไปร่วมปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง เพื่อเร่งช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ด้านการระบายน้ำในแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขง ยังสามารถระบายได้ดี เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงยังอยู่ต่ำกว่าแม่น้ำมูลเกือบ 2 เมตร กรมชลประทาน โดยสำนักเครื่องจักรกล และสำนักงานชลประทานที่ 7 ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมบริเวณสะพานโขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี จากเดิมที่ติดตั้งไว้แล้วก่อนหน้านี้ที่บริเวณสะพานพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เพื่อเสริมการระบายน้ำในแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขง

และสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการรับน้ำจากแม่น้ำปิง วัง ยม และน่าน ได้บริหารจัดการน้ำโดยการใช้เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ในการควบคุมการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ตอนล่าง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด