รฟม. จัดกิจกรรม MRTA Volunteer ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ปรับปรุงสนามกีฬาให้แก่ชุมชนเคหะธานี 4

วันที่ 28 กันยายน 2565 นางสาวปรีณิตา โอสถสงเคราะห ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นายนพดล ดำวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และคณะผู้บริหาร ร่วมส่งมอบสนามกีฬาชุมชน และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ ชุมชนเคหะธานี 4 ซึ่งเป็นชุมชนในแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เนื่องในกิจกรรม MRTA Volunteer ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

โดยมีนางปาณิสรา เนตรธารธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสะพานสูง และนายสมใจ มะลิวัลย์ ประธานชุมชนเคหะธานี 4 เป็นผู้รับมอบ ซึ่ง รฟม. ได้ปรับปรุงสนามกีฬา ได้แก่ สนาม ฟุตซอล สนามบาสเก็ตบอล ลานแอโรบิค และติดตั้งรั้วตาข่ายแบ่งพื้นที่สนาม และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ได้แก่ ลูกฟุตบอล ลูกบาสเก็ตบอล ลูกตะกร้อ และเครื่องเสียงลานแอโรบิค และ กฟน. ได้ติดตั้งไฟส่องสว่าง (Solar LED) จำนวน 44 ดวง ให้แก่ชุมชน เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีลานกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ รฟม. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th เฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”