กระทรวงเกษตรฯ จับมือตลาดไท จัดงาน “ตลาดไท ทุเรียนไทคุณภาพ”

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงาน “ตลาดไท ทุเรียนไทคุณภาพ” ณ ตลาดไท อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับตลาดไท จัดงาน “ตลาดไท ทุเรียนไทคุณภาพ” ระหว่างวันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ ตลาดไท อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อกระจายสู่ตลาดค้าส่งในประเทศให้มากขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการกระจายผลผลิตทุเรียนในอนาคตได้เป็นอย่างดี ช่วยลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ

โดยมีศูนย์กลางการจำหน่ายที่ตลาดไท ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีศักยภาพในการกระจายผลผลิตทุเรียนคุณภาพในประเทศสูง ราคาซื้อขายยุติธรรม พร้อมทั้งสร้างการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลการดูทุเรียนคุณภาพไปยังประชาชนทั่วไป

“ปีนี้ผลผลิตทุเรียนมีปริมาณมากกว่าปีที่แล้ว หากรวมผลผลิตในภาคตะวันออกและภาคใต้ อาจมีปริมาณถึง 9 แสนตัน จากเดิม 5 แสนตัน โดยมีราคาขายประมาณ 100-130 บาท/กิโลกรัม ประกอบกับในตลาดต่างประเทศที่เริ่มปลูกทุเรียนประสบกับภาวะแห้งแล้งทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้ย และในปีนี้ผลผลิตทุเรียนของไทยที่ได้รับความเสียหายมีปริมาณลดลงเพียง 20% คิดเป็น 9 แสนตัน จากปีที่แล้ว 1 ล้านตัน ส่งผลให้ราคาขายทุเรียนไม่ต่ำกว่า 100 บาท/กิโลกรัม ทำให้เกษตรกรมีรายได้ดี ไม่ขาดทุนแน่นอน ในส่วนแผนการบริหารจัดการทุเรียนในอนาคต กระทรวงเกษตรฯ ได้วางแผนไว้ 2 แนวทาง คือ 1. มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ และสถาบันวิชาการในการหาวิธีปรับปรุงคุณภาพทุเรียน ทั้งด้านคุณภาพพันธุ์ การดูแลรักษา และการยืดอายุเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต และ 2. มอบหมายสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการหาตัวเลขที่เหมาะสมของพื้นที่และผลผลิตทุเรียน ซึ่งขณะนี้มีพื้นที่ปลูกแล้วกว่า 9 แสนไร่ ขณะเดียวกันได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอื่นแซมในสวนทุเรียน เพื่อลดความเสี่ยงหากราคาผลผลิตตกต่ำในอนาคตด้วย” นายกฤษฎา กล่าว

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นพิธีเปิดงานเทศกาล “ตลาดไท ทุเรียนไทคุณภาพ” และการจัดแข่งขัน “นักคัดทุเรียนคุณภาพ นักคัดมือทอง” ครั้งแรกของประเทศไทย โดยได้คัดเลือกในรอบแรกไปแล้วเมื่อช่วงเช้า จนเหลือผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 5 ท่าน จากผู้สนใจเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 45 ท่านทั่วประเทศ และจะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในลำดับถัดไป นอกจากนี้ยังมีการแสดงนวัตกรรมเครื่องวัดทุเรียนคุณภาพจาก 4 สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ การแสดงสุดยอดทุเรียนสายพันธุ์หายาก การเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการดูทุเรียนคุณภาพ บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุทุเรียน และเทคโนโลยีอันทันสมัยมากมาย พร้อมกับการจำหน่ายทุเรียนคุณภาพทั้งปลีกและส่งอีกด้วย