ปลัด วธ. ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมวัฒนธรรม

วันที่ 23 กันยายน 2565 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัด วธ.) ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยมีนายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ณ บริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย