กรมชลประทาน ควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาวันที่ 23 กันยายน 2565 ว่า เมื่อเวลา 11.00 น. ที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,028 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)/วินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 2.70 เมตร มีแนวโน้มลดลง ก่อนปริมาณน้ำนี้จะไหลไปรวมกับน้ำที่มาจากเเเม่น้ำสะแกกรังและลำน้ำสาขา ไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่สถานี C.13 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ในอัตราประมาณ 1,989 ลบ.ม./วินาที

ทั้งนี้ กรมชลประทานได้เตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ และเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยง ที่พร้อมจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที รวมถึงติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำท่าอย่างใกล้ชิด บริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนที่ตกลงมา สำหรับเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ได้ใช้ระบบชลประทานนำเข้าคลองต่างๆ ทั้งด้านฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา บริหารจัดการน้ำตามศักยภาพของคลอง เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุด

โดยในวันที่ 24 กันยายน 2565 จะควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,200 ลบ.ม./วินาที จะส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 0.30 – 0.50 เมตร ในช่วงวันที่ 25 – 27 กันยายน 2565 บริเวณชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ ได้แก่ คลองโผงเผง จ.อ่างทอง คลองบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

(แม่น้ำน้อย) อ.อินทร์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี และ อ.ไชโย จ.อ่างทอง ส่วนที่สถานีวัดน้ำ C.29A อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 2,499 ลบ.ม./วินาที กรมชลประทาน ได้ใช้ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยในช่วงน้ำทะเลลงอย่างเต็มศักยภาพ

ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้ที่ www.rid.go.th https://www.facebook.com/Kromchon http://swoc.rid.go.th/ หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460

#สายด่วนกรมชล1460

#RIDTEAM #กรมชลประทาน #สถานการณ์น้ำ

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์