ศูนย์ฯน้ำส่วนหน้าภาคอีสาน ติดตามสถานการณ์น้ำมูล สำรวจจุดฟันหลอ-เร่งเสริมกระสอบทราย ลดผลกระทบประชาชน

วันที่ 23 ก.ย. 65 นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) พร้อมด้วย นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะทำงานศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูลและสำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดอุบลราชธานี

โดยสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูล ในวันนี้ระดับน้ำแม่น้ำมูล บริเวณสถานี M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.07 เมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.12 เมตร สูงกว่าระดับตลิ่งฝั่งอำเภอวารินชำราบ 1.04 เมตร อัตราการไหล 2,955.50 ลบ.ม./วินาที คาดการณ์วันที่ 24 ก.ย. 65 ระดับน้ำ 1.15 เมตร

พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วม เนื่องจากน้ำล้นตลิ่งบริเวณแนวฟันหลอและน้ำหลากเข้าท่วมขังในบริเวณชุมชนท่ากอไผ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้กำลังใจแก่ประชาชนในชุมชนเกตุแก้วและชุมชนท่าบ้งมั้ง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่อพยพเข้าอยู่ในศูนย์พักพิ่งชั่วคราว ชุมชนเกตุแก้ว

พร้อมระบุว่า ศูนย์ส่วนหน้าฯ ได้มีการประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เพื่อบริหารจัดการในการแก้ไขและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ปัจจุบันโครงการชลประทานอุบลราชธานีได้เร่งนำกระสอบทรายลงพื้นที่วางตามแนวคันกั้นน้ำช่วยเหลือบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านท่าบ่อ ตำบลแจระแม (จำนวน 100 ใบ) หมู่บ้านเสาวลักษณ์ริมมูล ชุมชนท่าวังหิน (จำนวน 100 ใบ) และชุมชนท่าบ้งมั่ง (จำนวน 100 ใบ) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำมูลเริ่มล้นตลิ่งไหลเอ่อเข้าท่วมภายในชุมชน และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ศูนย์ส่วนหน้าฯ จะเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งบริหารจัดการน้ำแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้เร็วที่สุด