พม. เตรียมจัดงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” 29 ก.ย. – 3 ต.ค. 65

วันที่ 23 กันยายน 2565 นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กำหนดจัดงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2565

ซึ่งวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง พม. ครบรอบ 20 ปี ระหว่าง เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการขับเคลื่อนงาน ด้านสังคมในภาพรวมของประเทศสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการแสดงผลงานอันเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา โดยได้ระดมทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้

นางจินตนา กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย มีการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานต่าง ๆ และบูธจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเป้าหมายของแต่ละกรม ในส่วนของงานด้านวิชาการ มีพิธีลงนาม MOU เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง การสร้างความร่วมมือต่าง ๆ และพิธีรับมอบรถเข็นคนพิการ จำนวน 1,000 คัน ในส่วนของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) มีการจัดกิจกรรม Ted Talk “พลังสังคม พลังครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย” ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 10.00 น.

และในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. มีการเสวนา หัวข้อ “พลังเครือข่ายร่วมส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ” และกิจกรรม : DWF fashion show 2022 “weaving a dream” เป็นการแสดงเดินแฟชั่นโชว์สินค้า/ผลิตภัณฑ์ของ สค.

นางจินตนา กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษตลอดทั้ง 5 วัน สำหรับประชาชนที่มาร่วมงาน เช่น การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาถูกจากเครือข่าย CRS การสาธิตการทำน้ำสลัด และสลัดโรล สาธิตการทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และสาธิตการเพ้นท์เล็บ ทั้งนี้ยังมีบริการนวดแผนไทย (คอ บ่า ไหล่) และเพ้นท์เล็บให้บริการฟรี

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงาน 20 ปี พม. เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยไปด้วยกัน ให้เข้มแข็ง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นางจินตนากล่าวตอนท้าย