รฟม. จัดกิจกรรม “MRTA Volunteer” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

รฟม. จัดกิจกรรม “MRTA Volunteer” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ปรับปรุงอาคารเรียนอเนกประสงค์ ภูมิทัศน์ สนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษา ให้แก่ โรงเรียนวัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง)

นายณัฐพงศ์ สงฆ์ประชา ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ส่งมอบอาคารเรียนอเนกประสงค์หลังคาเชื่อม และอุปกรณ์ทางการศึกษา ให้แก่โรงเรียนวัดศรีราษฎร์ (เอนกนาครราษฎร์บำรุง) เนื่องในกิจกรรม MRTA Volunteer ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 โดยมีนายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอบางใหญ่ และนายประวิทย์ ดำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ กิจกรรม MRTA Volunteer จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านจิตอาสา และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยการนำพนักงานไปทำกิจกรรม CSR นอกสถานที่ ซึ่งในครั้งนี้ พนักงานจิตอาสา ได้ร่วมกันปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ได้แก่ สร้างฝ้าเพดานใหม่ ทำกันสาดรอบอาคาร ติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง ทาสีภายในและภายนอก สร้างหลังคาทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ และปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนด้างข้างแล้ว ยังได้สนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษา ได้แก่ ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน เครื่องดนตรี วงโยธวาทิต เครื่องดนตรีไทย และเครื่องโปรเจคเตอร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ รฟม. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”