รองปลัดกระทรวงคมนาคม นำคณะ ร่วมถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม นำคณะผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในการพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีวางแจกันดอกไม้ถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในการพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถ เอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร โดยมี ผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมวางดอกไม้ถวายความอาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ณ บริเวณประตูมณีนพรัตน์ พระบรมมหาราชวัง

ทั้งนี้ สำนักพระราชวังได้ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ที่บริเวณประตูมณีนพรัตน์ พระบรมมหาราชวัง ระหว่างวันที่ 19 – 25 กันยายน 2565 เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน ร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ในฐานะที่ประเทศไทยและสหราชอาณาจักรมีความสัมพันธ์อันแนบแน่นมาช้านาน