พ่อเมืองกรุงเก่า รับมอบเงิน จาก บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 1.5 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

พ่อเมืองกรุงเก่า รับมอบเงิน จาก บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล 1.5 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ให้เป็นจุดเริ่มต้นการมาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 11.30 น. ที่ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับมอบเงิน จำนวน 1,500,000 บาท จาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

นำโดย ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์กร และคุณสุภาวดี สิทธินันทน์ ผู้จัดการส่วนหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์พื้นที่ เพื่อสนับสนุนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา เพิ่มศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว โดยมี นายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายก อบต.บ้านใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับเงินสนับสนุนดังกล่าว จังหวัดฯ จะนำไปปรับปรุงศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ให้มีความทันสมัย และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และพัฒนาให้เป็นจุดเริ่มต้นของการมาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เว็บไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/