พช. บางกรวย เดินหน้าสานต่อโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 21 กันยายน 2565

นางสาวสุราพร ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอบางกรวย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศาลากลาง ผู้ใหญ่บ้าน ทีมพี่เลี้ยง และผู้นำ อช. ลงพื้นที่ตำบลศาลากลาง เพื่อติดตามและให้กำลังใจครัวเรือนตกเกณฑ์จากระบบ TPMAP และได้ร่วมกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้า และพูดคุยสอบถามปัญหาความต้องการเพิ่มเติม

โดยเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการตรวจเยี่ยมครัวเรือนแล้ว ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และนายสัญชัย ถินน้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ซึ่งเป็นผู้ดูแลและประสานงานต่างๆให้กับครัวเรือนเป้าหมายมาโดยตลอด ได้นำทีมไปติดต่อขอรับบริจาควัสดุอุปกรณ์ในการทำพรมเช็ดเท้าเพิ่มเติม และได้รับความอนุเคราะห์เศษผ้า จาก นายสนั่น ธนจำรัส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลากลาง ซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานตัดผ้าในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลศาลากลาง

ซึ่งท่านมีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป็นอย่างยิ่ง ก่อนเดินทางกลับพัฒนาการอำเภอบางกรวยได้พูดคุยกับทางทีมพี่เลี้ยง และฝากความเป็นห่วงถึงครัวเรือนเป้าหมายเนื่องจากต้องการให้ครัวเรือนสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง และอยากให้ในพื้นที่ช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

สพอ.บางกรวย OK
รายงาน