PEA อุทัยธานี ให้ความรู้การใช้ไฟฟ้าเด็กนักเรียน ในกิจกรรม บันทึกนักประหยัดตัวน้อย

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา อ.เมือง จ.อุทัยธานี นายธนวิชญ์ ศรีสุเทพ รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA กิจกรรม “บันทึกนักประหยัดตัวน้อย”

โดยมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ถูกต้อง ปลอดภัย รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และพลังงานทดแทน ซึ่งมีเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 66 คน จากโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา อ.เมือง จ.อุทัยธานี เข้าร่วมกิจกรรม

ข่าว/ภาพ แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมกองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี