กรมทางหลวงชนบท เผยสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน 4 จังหวัด พร้อมติดตั้งป้ายเตือนและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

กรมทางหลวงชนบท เผยสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน 4 จังหวัด พร้อมติดตั้งป้ายเตือนและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (21 ก.ย. 65 เวลา 17.00 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครนายก และศรีสะเกษ จำนวน 4 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ ดังนี้

– สาย บร.018 สะพานมิตรภาพ บุรีรัมย์- สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์

– สาย สร.022 สะพานมิตรภาพบะ-หนองเรือ จ.สุรินทร์

– ถนนสาย ศก.2043 แยก ทล.24 – บ้านสิ อ.ขุนธ์, ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

– ถนนสาย นย.3012 แยก ทล.305 – บ้านโพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก

ทั้งนี้ ทช.ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน บริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนทันที ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

หากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทาง สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146