นักเรียนปลื้ม ปศส.15 สถาบันพระปกเกล้าให้ทุนการศึกษา ทีวี คอมพิวเตอร์ ซ่อมอาคาร มอบพันธุ์ปลาและเครื่องอุปโภคบริโภค แก่โรงเรียน 3 แห่ง

นักเรียนปลื้ม ปศส.15 สถาบันพระปกเกล้าให้ทุนการศึกษา ทีวี คอมพิวเตอร์ ซ่อมอาคาร มอบพันธุ์ปลาและเครื่องอุปโภคบริโภค แก่โรงเรียน 3 แห่ง ที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ดร.สมชัย นันทาภิรัตน์ ประธานนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 15 (ปศส.15) สถาบันพระปกเกล้า นางธนิดา เจริญมิตร ประธาน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) พร้อมด้วยนักศึกษาในรุ่นร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม CSR ปศส.15 สถาบันพระปกเกล้า : สานต่อความดีที่ยั่งยืน ปีที่7

มอบทุนการศึกษา ทีวีคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียนการสอนปรับปรุงอาคารชั้นอนุบาล ห้องสมุด โต๊ะ ชั้นวางหนังสือ มอบโคมไฟ กระติกน้ำ เสื้อกันฝน ถุงเท้า แอลกอฮอล ชุดตรวจโควิด (ATK) หน้ากากอนามัย ขนม พันธุ์ปลา เพื่อเลี้ยงเป็นอาหารกลางวันพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มูลค่ากว่า 600,000บาท

ให้แก่โรงเรียน บ้านยางโทน บ้านลุ่มผึ้ง และบ้านหนองขอน มีนักเรียนชั้นอนุบาล ถึงประถมปลาย 200 คน ที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเร็วๆนี้