“Car Free Day 2022” จักรยานพับได้ ใช้รถไฟฟ้า MRT ฟรี !!

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนในกิจกรรม “World Car Free Day 2022” เพื่อช่วยลดปัญหาการจราจร รักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน ด้วยการยกเว้นค่าโดยสารสำหรับผู้ที่นำรถจักรยานชนิดพับได้ มาใช้บริการในระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ตลอดระยะเวลาการให้บริการ

ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับคูปองเดินทางฟรีได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานีของรถไฟฟ้าทั้ง 2 สาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0 2624 5200

และติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. ได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th เฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือ Call Center รฟม. โทร.0 2716 4044