🏕️ เอาใจสายแคมป์ปิ้งเขาค้อ วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 นี้เรามากางเต้นท์กันที่ เขาตะเคียนโง๊ะ

#สแกนสิรออะไร

⛺️Camping เพชรบูรณ์ เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามนโยบายสานพลังประชารัฐในพื้นที่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ และส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป และด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน

📍ทริป 1 วัน ค่าลงทะเบียน 599 บาท/คน ท่านจะได้พบกับบริการจุดกางเต้นท์ฟรี เมนูอาหารกลางวันพื้นบ้าน พร้อมอาหารว่างจากชุมชน อาหารเช้าข้าวต้มทรงเครื่อง กาแฟ ปาท่องโก๋ บริการรถสองแทวนำเที่ยววิถีชุมชน เที่ยวชมแปลงผักปลอดสารพิษ ไร่องุ่น สวนพืชผักผลไม้แบบผสมผสาน จุดชมวิวทางหลวง ศูนย์เรียนรู้เฉลียงแห้ง เลือกซื้อผลไม้ของชุมชน เป็นต้น

📍📍รวมถึงรับส่วนลดจากการเช่าเต็นท์ และพักโฮมสเตย์ (ไม่มีอาหารเย็น) สอบถามรายละเอียด 088-282-1178 หรือ 083-568-5552

📍📍📍แสกนเพื่อเข้าระบบจองทริปท่องเที่ยว คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ LINE แคมปิ้งเพชรบูรณ์

https://lin.ee/xDOYDyL

หรือทาง

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfep_1VQAazCAern2dVQ3V5s7Jjm76AVBrW8qerthSeQjNV0A/viewform?usp=sf_link