จ.ปัตตานี อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีร่วมกับโรงพยาบาลปัตตานี จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จิตอาสาและประชาชนทั่วไป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับจิตอาสาและประชาชนทั่วไป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีร่วมกับโรงพยาบาลปัตตานี มีบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุข จิตอาสา และประชาชนในจังหวัดปัตตานี เข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมากกว่า 500 คน ซึ่งความรู้ที่ได้รับจะติดตัวไปตลอดชีวิต สามารถไปช่วยชีวิตคนอื่นได้

นายแพทย์มรุต กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้การช่วยชีวิต(CPR) ขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) สามารถช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยทักษะที่ถูกต้อง เป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยผู้ป่วยเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที ปลอดภัย และลดการเสียชีวิต ซึ่งภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลันสามารถเกิดได้กับทุกคน ทุกที่ และทุกเวลา แต่ละปี มีคนไทยเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเฉลี่ย 1 ชั่วโมงละ 6 คน  หากได้รับการช่วยเหลือล่าช้า โอกาสรอดชีวิตจะลดลง ร้อยละ7-10 ในแต่ละนาทีที่ผ่านไป  โดยเซลล์ในร่างกายสามารถทนต่อการขาดเลือดและออกซิเจนได้เพียง 4 นาที โดยเฉพาะสมองที่เป็นอวัยวะสำคัญ แต่หากผู้ป่วยได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกต้อง และใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ภายในระยะเวลา 4 นาทีหลังจากหัวใจหยุดเต้น จะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้