การติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำตะคอง และการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน

Featured Video Play Icon

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เขื่อนลำตะคอง  นายสุคนธ์ เต็มยศยิ่ง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ เพื่อรับมือสถานการณ์น้ำหลากช่วงฤดูฝน เปิดเผยว่า  ได้มีการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง และติดตามสถานการน้ำในช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิด  มีแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝนปี 2565  ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังตั้งแต่

– เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จนถึงเขื่อนลำตะคอง อ.สี่คิ้ว จ.นครราชสีมา

– ด้านท้ายเขื่อนลำตะคอง ตลอดสายน้ำลำตะคอง จนถึงแม่น้ำมูล อ.เฉลิมพระเกียรติ ระยะทางร่วม 200 กว่ากิโลเมตร

ขณะนี้น้ำในเขื่อนลำตะคอง ยังรองรับน้ำได้ โดยปัจจุบันเขื่อนลำตะตอง  มีความจุอยู่ที่ 314 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในเขื่อนปัจจุบันมีความจุอยู่ที่ 190 ล้านลูกบาศก์เมตร  ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร ถือว่าสถานการณ์ยังปกติ ยังไม่มีความน่ากังวล มีการระบายน้ำวันละ 1,200,000 ลบ.ม./วินาที ยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนฯ ซึ่งถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากในช่วงฤดูฝน พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

นายสุคนธ์  กล่าวต่ออีกว่า กรมชลประทาน ได้ติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ที่คาดการณ์ว่า ภายในเดือนกันยายน-เดือนตุลาคมนี้ จะมีพายุมาเพิ่มอีก 1-2 ลูก ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมที่จะรับมือพายุ ก่อนจะสิ้นสุดฤดูฝนในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์ 24 ชั่วโมง และแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง

จึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝน หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถร้องขอไปยังสำนักงานชลประทานในพื้นที่หรือโทร 1460 สายด่วนกรมชลประทาน