เลาะเลียบเขื่อนลำตะคอง ออกเดินทางค้นหาความลับ กับอุโมงค์รถไฟแห่งใหม่ที่สวยที่สุดในประเทศไทย

เส้นทางรถไฟผ่านอุโมงค์คู่ แบบรางเดี่ยวภายใต้ทิวเขาเขียวขจี เปิดทัศนียภาพข้ามฟากออกสู่เขื่อนลำตะคอง มอเตอร์เวย์ และกังหันลมขนาดยักษ์

อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3As4feV