ไทยเปิดบ้าน จัดประชุมอาร์เซ็ปนัดพิเศษ เร่งเดินหน้าสรุปผลสิ้นปีนี้

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้แทนประเทศไทย ในฐานะประธานอาเซียน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 5 ณ กรุงเทพฯ เร่งผลักดันให้การเจรจาคืบหน้า พร้อมหาข้อสรุป 13 ข้อบทที่ค้างอยู่ หวังสรุปผลให้ได้ในปีนี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัด การประชุมคณะกรรมการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 5 และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่  23 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงเทพฯ โดยมีวาระสำคัญที่จะหารือกันในครั้งนี้ คือ การผลักดันให้การเจรจาคืบหน้าและหาข้อสรุป 13 ข้อบทที่ค้างอยู่จาก 20 ข้อบทให้ได้มากที่สุด เช่น ข้อบทเรื่องการค้าสินค้า กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า การลงทุน และทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

นางอรมน เสริมว่า การสรุปผลการเจรจาอาร์เซ็ปภายในปี 2562 ถือเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่สมาชิก อาร์เซ็ปจะร่วมกันผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ เพราะเป็นเรื่องที่ผู้นำได้ตกลงกันไว้ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ไทย ในฐานะประธานอาเซียนจึงมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันการเจรจาอาร์เซ็ปให้สามารถหาข้อสรุปได้ในปีนี้ จึงเห็นว่าสมาชิกอาร์เซ็ปควรหารือกันบ่อยครั้งขึ้นในระยะเวลาที่เหลืออยู่ก่อนถึงสิ้นปี ทั้งนี้ ไทยได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพการประชุมอาร์เซ็ปทั้งหมด 2 ครั้งในปีนี้ที่กรุงเทพฯ ได้แก่ การประชุมสมัยพิเศษของคณะกรรมการฯ ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ และการประชุมรัฐมนตรีอาร์เซ็ป ครั้งที่ 7 ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 51 ในช่วงเดือนกันยายน

นางอรมน กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการตอบโต้ทางการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจเศรษฐกิจ การสรุปผลการเจรจาอาร์เซ็ปให้ได้โดยเร็วจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยอาร์เซ็ปจะเป็นความ ตกลงการค้าเสรีขนาดใหญ่ที่ไม่ได้เน้นเฉพาะการเปิดตลาดการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน แต่จะรวมถึงประเด็นต่างๆ ที่มุ่งลดอุปสรรคและอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน โดยสมาชิกอาร์เซ็ป 16 ประเทศจะมีประชากรรวมกันมากถึง 3,500 ล้านคน หรือคิดเป็นประมาณ 48% ของประชากรโลก และมีมูลค่า GDP กว่า 27.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32.3% ของ GDP โลก

———————————

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์