กรมเจรจาฯ ตอกย้ำความเป็นหน่วยงานชั้นนำยุคดิจิทัล คว้ารางวัล IPv6 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ คว้ารางวัล IPv6 Award 2018 จากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาบริการที่รองรับการเข้าถึงผ่าน IPv6 อย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบเว็บไซต์ (Website) บริการ e-mail บริการโดเมนเนม และการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ระบบโดเมน (DNSSEC) แก่ประชาชน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้รับรางวัล IPv6 Award 2018 จากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ซึ่งได้จัดประกวดหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561 (IPv6 Award 2018) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยประเมินหน่วยงานจากความพร้อมใช้ของบริการ 5 บริการ  ได้แก่  เว็บไซต์ e-mail โดเมนเนม (DNS) การเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ระบบโดเมน (DNSSEC) และ IPv6 Ready Logo สำหรับเว็บไชต์ (IPv6 Logo) ประเภทหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 5 ด้าน ในระบบ DNS, Mail, Web, DNSSEC  และ IPv6 Logo

นางอรมน กล่าวว่า รางวัลดังกล่าว จะเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่ากรมฯ มีความพร้อมในการให้บริการที่รองรับการเข้าถึงผ่าน IPv6 ทั้งเว็บไซต์ (Website) บริการ e-mail บริการโดเมนเนม และการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ระบบโดเมน (DNSSEC)

ทั้งนี้ กรมฯ ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตั้งแต่ปี 2559 ได้รับรางวัล Thailand IPv6 Ready Award ในฐานะหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้บริการรองรับ IPv6 และปี 2560 ได้รับรางวัล IPv6 Award 2017 ประเภทหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน 4 ด้าน ได้แก่ เว็บไซต์ e-mail โดเมนเนม (DNS) การเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ระบบโดเมน (DNSSEC)

————————————–

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์