ของฝากจากเชียงคาน “ดวงใจ มะพร้าวแก้ว” ยกระดับสินค้า บุกตลาดออนไลน์ยุคไทยแลนด์

อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทุกสารทิศและมีชื่อเสียงขึ้นมาอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เป็นการท่องเที่ยวแบบ “สโลว์ไลฟ์”กับอากาศเย็นสบายริมแม่น้ำโขง และที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือของฝากขึ้นชื่อของเชียงคาน คือ “มะพร้าวแก้ว” นั่นเอง

ชาวเชียงคาน ได้ริเริ่มการนำมะพร้าวมาสร้างมูลค่าเพิ่มแปรรูปเป็นมะพร้าวแก้วให้เป็นของฝากสำหรับนักท่องเที่ยว ที่เข้ามายังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญคือแก่งคุดคู้และถนนคนเดินในย่านริมแม่น้ำโขง ทุก ๆ วัน มะพร้าวนับพันลูกจะถูกลำเลียงเข้าสู่กระบวนการผลิตซึ่งทำให้จากที่เคยมีรายได้เสริมเพียง 400 บาทสู่วันละกว่าหมื่นบาท “ทรงศรี บุตรตา” เจ้าของร้าน “ดวงใจมะพร้าวแก้ว” บ้านน้อย ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย กล่าวถึง การทำมะพร้าวแก้วว่าเริ่มต้นจากการเป็นแม่ค้า 1 ใน 3 คนแรก ที่คิดค้นการทำมะพร้าวแก้วขึ้นเป็นสินค้าของฝาก เมื่อนักท่องเที่ยวเริ่มเข้าในย่านนี้โดยใช้วัตถุดิบสำคัญ คือ มะพร้าวที่ชาวบ้านนิยมปลูกในแถบนี้แต่ช่วงหลังไม่เพียงพอต่อการผลิต จึงต้องรับมาเพิ่มจากจังหวัดเพชรบูรณ์และหนองคาย

กระบวนการทำจะเริ่มจากการนำมะพร้าวอ่อนมาผ่าครึ่ง แล้ว ใช้ไม้พายจิ้มเอาเนื้อออกจากกะลา นำมาล้างด้วยน้ำสะอาด และซอยให้ได้ขนาดเพื่อทำเป็นแผ่น แล้วนำไปต้มกับน้ำตาล เคี่ยวด้วยไฟอ่อนจนแห้ง และผึ่งลมแห้งจนเย็น แล้วร่อนเกล็ดน้ำตาลออก สุดท้ายก็บรรจุถุงพร้อมรับประทานมะพร้าวแก้วของทางร้านมีจุดเด่นตรงที่เนื้ออ่อน มีความหนานุ่มรสชาติไม่หวานจนเกินไป แบ่งเป็นเกรด A ราคากิโลกรัมละ 260 บาทเกรด B 200 บาท และมะพร้าวเส้นที่ขายในร้าน 160 บาท โดยส่งให้พ่อค้าคนกลางกว่า 500 กิโลกรัม ขายหน้าร้านเรารวมทั้งลูกค้าต่างจังหวัดอีกประมาณ 500 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ รวมทั้งรับคำสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกใน ยุคปัจจุบันทรงศรี กล่าวอีกว่า ถ้ามะพร้าวเรามี รายได้เราก็ไม่ขาด แต่ถ้ามีมากไปก็ต้องเก็บไว้ จึงต้องมีค่าใช้จ่ายในการขยายห้องเย็น ยกระดับสินค้า บุกตลาดออนไลน์ยุคไทยแลนด์ 4.0 ในส่วนนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ก็ได้เข้ามาช่วยเหลือ ผ่านโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร ทให้สามารถขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของตลาดได้อย่างเพียงพอ

“ภัคพร วรินทรา” ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาเชียงคาน กล่าวว่าได้เข้ามาสนับสนุนสินเชื่อให้กับกลุ่มแม่บ้านที่ต้องการมีอาชีพเสริมในการจำหน่ายมะพร้าวแก้ว โดยให้ทั้งเงินทุน ความรู้ด้านการตลาดและบัญชี อีกทั้งขยายเงินทุนการทำห้องเย็น เพื่อสำรองมะพร้าวไว้ขายในช่วงที่สินค้าได้รับความนิยม ซึ่งเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชาวเมืองเชียงคานได้ด้วย

ผู้บริโภคท่านใดสนใจสินค้า “มะพร้าวแก้ว” สามารถติดต่อได้ที่คุณทรงศรี บุตรตา ร้านดวงใจมะพร้าวแก้ว ตำบลเชียงคานอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย หรือทาง เฟซบุ๊ค แฟนเพจ “ดวงใจมะพร้าวแก้ว”