อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลผู้บริหารสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2561

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลผู้บริหารสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2561 ในการประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุข เรื่อง “การบริหารการเปลี่ยนแปลง ( Chang Management ) โดยมี แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี