ไทยนำอาเซียนหารือจีน เร่งเปิดตลาดเสรีสินค้าเพิ่มท่ามกลางสงครามการค้า

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมกำกับการดำเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA-JC) ครั้งที่ 12 ณ กรุงเทพฯ หารือลดหรือยกเลิกภาษีเพิ่มเติมในสินค้าที่ยังไม่มีการเปิดเสรี และเร่งผลักดันการบังคับใช้พิธีสาร ACFTA Upgrading Protocol และ Revised PSR

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมกำกับการดำเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA-JC) ครั้งที่ 12 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงเทพฯ โดยมีการหารือประเด็นสำคัญ ได้แก่ การยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน โดยเฉพาะการเปิดเสรีลดหรือยกเลิกภาษีเพิ่มเติมในสินค้าที่ยังไม่มีการเปิดเสรีในรอบที่ผ่านมา ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของรายการสินค้าทั้งหมด

นอกจากนี้ อาเซียนและจีนยังมีแผนจะหารือในประเด็นคงค้างต่างๆ เช่น การบังคับใช้พิธีสารเพื่อยกระดับความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับจีน (ACFTA Upgrading Protocol) การบังคับใช้กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดเฉพาะรายสินค้าฉบับใหม่ (Revised PSR) ของอาเซียนและจีน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 กระบวนการตรวจสอบและรับรองด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างอาเซียน-จีน โดยอาเซียนจะขอให้จีนเร่งพิจารณาสนับสนุนการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1) แพลตฟอร์มดิจิทัลของอาเซียนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และ 2) โครงการประชาสัมพันธ์และเข้าถึงผู้ประกอบการเพื่อให้ใช้ประโยชน์จาก Revised PSR ซึ่งอาเซียนและจีนกำลังจะดำเนินการในเดือนกรกฎาคมนี้

นางอรมน เสริมว่า การประชุมครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญในท่ามกลางวิกฤตการค้าโลกที่เกิดขึ้น ไทยในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ และในฐานะประเทศผู้ประสานงานการหารือกับจีนเรื่องการยกระดับเอฟทีเออาเซียน-จีน จึงให้ความสำคัญกับการหารือเรื่องที่จะทำให้การค้าระหว่างอาเซียนกับจีนราบรื่น การลดอุปสรรคทางการค้า ซึ่งกลไกสำคัญเบื้องต้นคือการเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติม และการผลักดันให้พิธีสาร ACFTA Upgrading Protocol และ Revised PSR มีผลใช้บังคับโดยเร็ว

ทั้งนี้ จีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของอาเซียน ในปี 2560 การค้าระหว่างอาเซียนและจีนมีมูลค่า 441 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยอาเซียนส่งออกไปจีนมูลค่า 186.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ และอาเซียนนำเข้าจากจีนมูลค่า 254.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ

————————————

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์