กรมบังคับคดี ขายทรัพย์ได้กว่า 419 ล้านบาท ในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่19 MONEY EXPO 2019

วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1-6 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี โดยประกาศขายทรัพย์เป็นที่ดินว่างเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ภายในงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 19 MONEY EXPO 2019 ณ ห้องจูปิเตอร์ 11-13 อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีนางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนายเสกสรร สุขแสง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และคณะผู้บริหารกรมบังคับคดีไปร่วมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเยี่ยมชมการขายทอดตลาด

สำหรับทรัพย์ที่นำมาประกาศขายจำนวนทั้งสิ้น 293 รายการ ราคาประเมินรวม 841,600,297.51 บาท โดยผลการขายทอดตลาดในวันนี้ ขายได้ 163 คดี 164 รายการ ราคาประเมิน 316,459,509.47 บาท ขายได้เป็นเงิน 419,770,000 บาท ขายได้สูงกว่าราคาประเมิน คิดเป็นร้อยละ 32.65% ทั้งนี้ ได้มีการจัดให้บริการแก่ผู้ซื้อทรัพย์ในการวางหลักประกันผ่านระบบ edc ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการขายทอดตลาดกว่า 500 คน